Het wortelstelsel van madeliefjes

Het madeliefje schittert met mooie witte bloemetjes in het gras. Maar wat je niet ziet is dat het plantje soms ondergronds is verbonden is met twee, drie of meer andere plantjes via het wortelstelsel. Zo zijn ook Bijbelteksten regelmatig, niet voor het oog zichtbaar, toch onderling met elkaar verbonden via kenmerkende woorden of structuren die net als bij het madeliefje elkaar versterken.

Wat wil deze website bieden?

De naam van deze website is bijbeltextuur. Het Franse woord texture betekent weefsel, samenhang, bouw, vorm. Twee, drie of vijf madeliefjes in het gras vormen samen één plant. De bloemetjes vormen dus één geheel. Maar dat ontdek je pas als je graaft, als je onder de grond naar hun wortelstelsel zoekt. Dat is precies wat bijbeltextuur doet. Zoeken naar verborgen verbindingen tussen Bijbelteksten. Dit helpt om een afzonderlijke tekst beter te begrijpen. De ene tekst werpt licht op de andere.

De Bijbel vraagt om nieuwsgierigheid en graafwerk. Zodra je begint te graven blijf je nieuwe schatten ontdekken. Ook wanneer je het verhaal van Jona of Jozef al meer dan 100 keer hebt gelezen, (…).

zegt Jannica van Barneveld. Hierin kan ik mij goed vinden. De textuur is het makkelijkste te vinden in de originele taal van de tekst, Hebreeuws of Grieks. Het beste alternatief is een vertaling die zo dicht mogelijk bij de originele taal staat zoals de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951 of de Herziene Statenvertaling uit 2010/2016. In de voorbeelden op deze website gebruik ik soms ook mijn eigen vertaling van de Griekse of Hebreeuwse tekst , zodat je de textuur duidelijker kunt zien.

Als je zelf een nieuwe schat ontdekt, is dat nog mooier dan wanneer iemand anders jou haar of zijn gevonden schatten laat zien. Ik hoop dat het lezen van voorbeelden op deze site bij u/jou het  verlangen losmaakt ook zelf schatten te ontdekken.

In Spreuken 25:1 NBG ’51 staat:

Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar der koningen eer een zaak uit te vorsen.

Het doel van deze website is het aan het licht brengen van verborgen tekstverbindingen in de Bijbel! Ik hoop dat je er zo op gespitst raakt ook zelf op bepaalde kenmerken van de tekst te gaan letten.

In de balk bovenin vind je in de menubalk verschillende soorten tekstkenmerken aangeduid, met daaronder voorbeelden ervan.

In de zijbalk aan de rechterzijde vind je enkele voorbeelden waar ik de aandacht op vestig.

Zelf iets ontdekt in de Bijbel?

Als jijzelf in de Bijbel iets op dit gebied hebt ontdekt, een leuke ontdekking hebt gedaan, stuur het gerust toe. Ik ben benieuwd.

Doel van deze website

Stimuleren om meer zelf in de Bijbel te gaan en daarin meer te ontdekken.

Ik wens u, jou bij dit het lezen op deze site en bij het zelf uitvorsen, bij dit ‘graafwerk’ in de Bijbel, veel ontdekkingsvreugde toe.

Sijbrand Alblas, 2023-12-15 (laatste versie) Verder lezen? Zie hieronder ‘Een voorbeeld’.

    Wil je reageren?


    Comments are closed.

    More in Intro