Getallen

Het getal 12, compleetheid

Het getal twaalf

vinden we regelmatig in de Bijbel. Dit getal zal compleetheid aanduiden gezien het feit dat Jakob 12 zonen had en het volk Israël 12 stammen. En denk aan de twaalf discipelen/apostelen.

De heilige stad, Jeruzalem, die Johannes uit de hemel ziet neerdalen in het boek Openbaring, heeft twaalf poorten met daarop de namen van de twaalf stammen van Israël en op de poorten twaalf engelen en twaalf fundamenten waarop de namen van de twaalf apostelen staan (Openbaring 21:12-14).

Rondom de troon van God in het boek Openbaring zijn 24 (= 2×12) oudsten gezeten (4:4). De getal 24 komt in Openbaring 6x voor (de helft van twaalf). Uit elke stam worden er 12.000 verzegeld; samen 144.000 (= 12×12.000)(zie 7:4-8). De omtrek van de heilige stad is 12.000 stadiën en de hoogte van haar muur 144 el (21:16, 17).

Het zelfstandig naamwoord twaalf (twaalf of twaalfduizend; Grieks: doodeka) komt in het boek Openbaring 23x voor. Net geen 24! Nu is het oorspronkelijke boek Openbaring ons niet meer bekend. Er zijn alleen oude handschriften met handgeschreven, maar overgeschreven tekst. Zou er een keer het woord twaalf een keer vergeten zijn bij het overschrijven? Maar wacht eens: er is nog een mogelijkheid. Niet het getal 12 zelf, maar misschien is er een daarvan afgeleid woord; dat kunnen we er ook bijtellen. En ja, in Openbaring 21:20 staat dat het twaalfde fundament van de heilige stad uit de edelsteen amethist bestaat. Zo komt het getal 12 in Openbaring toch 24 x (= 2×12) voor. Hiervan 1x in de vorm: twaalfde. Maar de grondvorm is in het Grieks hetzelfde (twaalf: doodeka; twaalfde: doodekatos; echter ook hier in zit het woord doodeka. Het Griekse getal voor twaalf (doodeka) komt dus 24x voor in Openbaring.

Is dit de vindingrijkheid van Johannes of de inspiratie van de Heilige Geest? Misschien mogen we het zo zeggen: de Heilige Geest inspireerde Johannes, bracht hem op het idee het zo te doen en deed hem ook op een natuurlijke wijze hierin slagen.

  Wil je reageren?

  You may also like

  Getallen

  153 vissen

  De vangst van hun leven. Na de opstanding van Jezus gaan de leerlingen ...

  Comments are closed.

  More in Getallen