Praktijk

Nieuw toegevoegd op deze site

Aan deze site is onlangs toegevoegd:

9 mei 2022 bij De theoloog: Hebreeën vervolg. Hier worden enkele 7-voudige structuren in de Hebreeënbrief nader uitgewerkt. Met name Hebreeën 12:22-24. Dit gedeelte lijkt een zevendelige structuur te bevatten:

‘Maar u bent genaderd
 
-1. tot Sion, de berg en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem
-2. en tot tienduizenden engelen,
-3. tot een voltallige feestelijke bijeenkomst en vergadering van eerstgeborenen die opgeschreven zijn in de hemelen
-4. en tot de Rechter die is de God van allen,
-5. en tot de geesten van de rechtvaardigen die de voltooiing hebben bereikt,
-6. en tot de Middelaar van een nieuw verbond, tot Jezus,
-7. en tot het bloed ter besprenkeling (van Jezus), dat meer spreekt dan Abel.’

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.