Praktijk

Nieuw toegevoegd op deze site

Aan deze site is onlangs toegevoegd:

5 juli 2022 bij ‘Openbaring van Johannes’: het waardig zijn van het Lam. Het begrip ‘waardig’ had in de tijd van de Bijbel te maken met iemands kwaliteiten. We zoeken naar een verband met het gebruik van het woord ‘waardig’ in het apocriefe boek Wijsheid van Salomo en naar het naar ‘waardig zijn’ in de Romeinse cultuur in die tijd.

3 juni 2022 bij ‘Openbaring van Johannes’: het Lam van God in het boek Openbaring. In deze bijdrage wordt getracht aannemelijk te maken dat het Griekse woord dat het boek Openbaring gebruikt voor lam, arnion, verkleinwoord van arèn, zijn oorsprong vindt in het paaslam in Exodus 12:5.

9 mei 2022 bij De theoloog: Hebreeën vervolg. Hier worden enkele 7-voudige structuren in de Hebreeënbrief nader uitgewerkt. Met name Hebreeën 12:22-24. Dit gedeelte lijkt een zevendelige structuur te bevatten:

‘Maar u bent genaderd
 
-1. tot Sion, de berg en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem
-2. en tot tienduizenden engelen,
-3. tot een voltallige feestelijke bijeenkomst en vergadering van eerstgeborenen die opgeschreven zijn in de hemelen
-4. en tot de Rechter die is de God van allen,
-5. en tot de geesten van de rechtvaardigen die de voltooiing hebben bereikt,
-6. en tot de Middelaar van een nieuw verbond, tot Jezus,
-7. en tot het bloed ter besprenkeling (van Jezus), dat meer spreekt dan Abel.’

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.