Contact

Graag stel ik me even voor aan u en aan jou.

Mijn naam is Sijbrand Alblas.

Van 1980-2013 ben ik als gemeentepredikant werkzaam geweest in enkele gemeenten in het Westen en Noorden van ons land.

Daarnaast ben ik in 1993 gepromoveerd aan de Theologische Universiteit van de toen nog Gereformeerde Kerken in Nederland in Kampen (Oudestraat) op het onderwerp: ‘De ark van het verbond in het laatste bijbelboek’.

Door deze studie ben ik veel in aanraking gekomen met de Oude Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament, beter bekend als Septuaginta. Een vertaling waarin ook een aantal apocriefe boeken te vinden is. Deze Griekse vertaling was in Jezus dagen al bekend.  

Het ontdekken van (mogelijke) toespelingen in de Griekse tekst van Openbaring naar het (Griekse) Oude Testament heb ik als heel verrijkend ervaren. Sindsdien maak ik graag uitstapjes, van de Griekse tekst van de Nieuwtestamentische boeken naar die van de Septuaginta (via het computerprogramma Bibleworks). Dat heeft mij veel ontdekkingsvreugde gegeven.

Daarnaast heb ik meer oog gekregen voor structuurelementen in de Griekse of Hebreeuwse tekst, zeg maar, voor de textuur van de tekst. Het ontdekken hiervan is heel behulpzaam voor de uitleg. Het is ook een vorm van het vanouds bekende Schrift met Schrift vergelijken.

Deze ontdekkingsvreugde wil ik graag met u, met jou, delen in de hoop dat u en jij dezelfde vreugde en verdieping mogen ervaren, opdat zo de grote Inspirator van de Schriften groter voor ons wordt.

Vindt u of jij het leuk te reageren of iets ter verduidelijking te vragen dan is hieronder daarvoor gelegenheid. Ook is het mogelijk zelf een mailtje te sturen. Je kunt daarvoor info@bijbeltextuur.nl, maar ook direct salblas@solcon.nl gebruiken.

Bij gebruikmaking van gegevens van deze site wordt bronvermelding op prijs gesteld.

(Foto: Berthine Heederik-Alblas)

    Wil je reageren?