Getallen

153 vissen

De vangst van hun leven.

Na de opstanding van Jezus gaan de leerlingen vissen. Dan blijkt opeens: Jezus zelf staat aan de oever en vraagt hen of ze ook wat vis hebben voor bij de maaltijd. Het blijkt dat ze niets gevangen hebben. Werp je net aan de andere kant uit, adviseert Hij hen. Nu kunnen ze het niet meer trekken vanwege de menigte vissen: 153 in getal.

Maar waarom staat er dit keer nu zo precies bij hoeveel vissen het waren? Wat vind je van het volgende antwoord? 153 is het driehoeksgetal van 17.

Wat is een driehoeksgetal? Het driehoeksgetal is de optelsom van alle cijfers tot en met het genoemde driehoeksgetal zelf. Het driehoeksgetal van 3 = 1+2+3 = 6. Het driehoeksgetal van 6 is: 1+2+3+4+5+6 = 21 En zo is het driehoeksgetal van 17: 1+2+3+4+ … 17 = 153.

Je kunt je het driehoeksgetal ook voorstellen als een driehoekje, gevormd door ronde balletjes:

Bron: Wikipedia, driehoeksgetal

17 is het getal van de Naam van God (zie bij getallen 17 en 26). In het aantal van 153 vissen lag dus een vingerwijzing. Dit is geen toeval; dit is een wonder van God.

(Foto bovenin: Johannes 21:11 in de Naardense Bijbel)

    Wil je reageren?

    You may also like

    Comments are closed.

    More in Getallen