Parallel

Nu snap ik wat de tekst bedoelt te zeggen!

Zoals een spoorweg kan bestaan uit twee parallelle spoorbanen, zo kunnen ook twee Bijbelteksten parallel aan elkaar lopen.

Mij was gevraagd een weekafsluiting in een verzorgingshuis te leiden. Als Schriftlezing had ik gekozen Exodus 15:22-27. Daar lees je dat het volk Israël door het water van de Rode Zee getrokken is en inmiddels drie dagen in de woestijn. Ze krijgen een enorm gebrek aan water en morren tegen Mozes. Dan klinkt de juichkreet: daar is water. Maar het blijkt bitter te zijn. Mozes krijgt van God het advies hout erin te werpen en het water wordt zoet. En dan staat er:

Daar gaf Hij hun inzettingen en verordeningen en daar stelde Hij hen op de proef,
26 terwijl hij zei:

Indien u aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen,

en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt,

zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester. (NBG ’51).

De hier vet gedrukte woorden spraken mij nog niet echt aan. Het leek een beetje op herhaling. Opeens kwam mij echter in gedachten dat hier natuurlijk sprake is van een parallellisme (zie bericht: Vormen van textuur). Dat wil zeggen: wat gezegd is, wordt vervolgens herhaald met iets andere worden. Nu werd mij veel duidelijker wat er staat.

(a) Indien u aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, (b) en doet wat recht is in zijn ogen,

(a) en uw oor neigt tot zijn geboden (b) en al zijn inzettingen onderhoudt

Met andere woorden: de zinsdelen (a) gaan over luisteren naar God; de zinsdelen (b) over doen wat Hij vraagt. De twee (a)’s bedoelen hetzelfde en vullen elkaar aan, evenals de twee (b)’s. Luisteren naar de stem van God betekent dan in dit verband luisteren naar Mozes als hij hen Gods geboden voorhoudt. Je zou de bovenste zin (bruine lettertekens) kunnen vergelijken met het ene spoor met twee spoorstaven; de tweede zin (oranje lettertekens) met het andere spoor met twee spoorstaven. Ze lopen parallel aan elkaar en zijn zo met elkaar verbonden.

    Wil je reageren?

    You may also like

    Comments are closed.