Zegen

Wees gezegend

 

 

Zegen

Wat is zegen eigenlijk?

Zegen is dat je mag gedijen (= voorspoedig groeien), dat je opbloeit, tot volle ontplooiing komt.

Het woord ‘zegen’ komt van het Latijnse signum, wat teken (van het kruis) betekent.

Vanuit het christelijk geloof gezien, komt de zegen tot ontplooiing als ons natuurlijke leven (dat wil zeggen: ons leven in eigen kracht, zonder God) met Christus aan het kruis meegekruisigd is en nieuw leven met Hem is opgestaan. Anders gezegd: als wij willen leven in afhankelijkheid van God de Vader en Jezus Christus.

 

De bekendste zegenwoorden staan in Numeri 6:24-26. Aäron en zijn zonen moesten door het uitspreken van deze woorden de Naam van God op de Israëlieten leggen en dan beloofde God zelf hen te zegenen.  

Hieronder volgen deze zegenwoorden zoals ze in de Hebreeuwse Bijbel staan in Numeri 6:24-26 (Naam van God is weergegeven in blauw).

 

24 יְבָרֶכְךָ֥  יְהוָ֖ה  וְיִשְׁמְרֶֽךָ

 25 יָאֵ֙ר  יְהוָ֧ה  פָּנָ֛יו  אֵלֶ֖יךָ  וִֽיחֻנֶּֽךָּ׃

 26 יִשָּׂ֙א  יְהוָ֤ה  פָּנָיו֙  אֵלֶ֔יךָ  וְיָשֵׂ֥ם  לְךָ֖  שָׁלֽוֹם׃

 

 24 De HERE zegene u en behoede u;

 25 de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;

 26 de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede (NBG ’51).

 

In het Hebreeuws heeft de eerste regel (vers 24) heeft drie woorden;  de tweede regel (vers 25) vijf; de derde regel (vers 26) zeven. Vers 24 heeft 15 letters; vers 25 heeft 20 letters en vers 26 heeft 25 letters. Ook hierin zien we een heel regelmatige opbouw. Als we denken aan de tempelbeek in Ezechiël 47 zouden we kunnen zeggen: de zegen die bij God begint, wordt een steeds bredere stroom. (De Nederlandse taal heeft voor de weergave van deze Hebreeuwse zegenwoorden er veel meer nodig. Dit komt omdat in het Hebreeuws aan elkaar wordt geschreven wat bij ons losse woorden zijn. Zo staat letterlijk weergegeven in vers 24: Zegene-u Jahweh en-Hij-behoede-u.

Voor de HEER staat in het Hebreeuws: Jahweh, weergegeven met de vier medeklinkers JHWH (letterlijk: Hij die is).

 

Genade: Gods goedheid voor u/jou, voortkomend uit zijn liefde voor u/jou.

Vrede (Hebreeuws sjaloom): opbloeien in je relatie naar God, de ander, jezelf en van je leefomgeving (milieu).

Wees gezegend.