Insluiting

Psalm 139

(...) en leid mij op de eeuwige weg.

Inclusie

Inclusie betekent ‘insluiting’. Woorden aan het begin van een Bijbelgedeelte komen in het slot weer terug. Daaraan kun je ook herkennen dat het een slot is. Zo begint Psalm 139 met:

HERE, U doorgrondt en kent mij2 U kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten. 3 (…) met al mijn wegen bent U vertrouwd.

De psalm eindigt als volgt:

23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, toetsmij en ken mijn gedachten 24 zie of er bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.

We zien hier hoe woorden uit het begin in het slot terugkeren. Maar wat in het begin begint met het constateren van een feit, wordt in het slot gebruikt om een bede tot God te richten. (Voor ‘ gedachten’ in vers 2 en in vers 23 heeft het Hebreeuws twee verschillende woorden.)

    Wil je reageren?

    You may also like

    Leave a reply

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *