Insluiting

De acht zaligsprekingen

Hugenotenkruis

Hierboven zien wij een afbeelding van het hugenotenkruis. Dit kruis is genoemd naar de om hun geloof vervolgde Franse protestanten in de 16e en 17e eeuw. Zij werden hugenoten genoemd.

Dit symbool bestaat uit een Malthezer kruis en een duif (Heilige Geest). Aan dit kruis zijn aan de uiteinden acht knoppen. Deze staan voor de acht zaligsprekingen. Deze vormen een inclusie. Dat wil zeggen: ze worden door een overeenkomend begin en slot ingesloten, in dit geval: voor hen is het Koninkrijk van de hemelen. Jezus spreekt hier, in zijn zogenoemde Bergrede, met name de toegestroomde menigte toe. In vers 11 richt Jezus zich in een nieuwe zaligspreking met name tot zijn leerlingen. Het viel mij op dat zowel het in de vierde als in de achtste zaligspreking gaat om hen die gerechtigheid najagen. Mogelijk mogen we zo in deze acht zaligsprekingen een tweedeling zien: twee maal vier zaligsprekingen.

Het Koninkrijk van de hemelen is niet het Koninkrijk in de hemel, maar het Koninkrijk dat van de hemel, van God, komt. Het zal op aarde komen, zoals het staat in de derde zaligspreking: want zij zullen de aarde beërven. Het vertroost en verzadigd worden, barmhartigheid vinden en God zien, zonen van God genoemd worden, waarover de tweede tot en met zevende zaligspreking spreken, zal plaats vinden in dit Koninkrijk der hemelen. En zalig, dat is, verkeren mogen in de lichtkring van Gods genade en liefde.

Matteüs 5:3-11

1. 3 Zalig de armen in de geest, want voor hen is het Koninkrijk van de hemelen.

2.  4 Zalig de rouwenden , want zij zullen vertroost worden.

3.  5 Zalig de nederigen, want zij zullen de aarde beërven.

4.  6 Zalig de hongerenden en dorstenden naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

5. 7 Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid vinden.

6. 8 Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.

7. 9 Zalig de vredebrengers, want zij zullen zonen van God genoemd worden.

8. 10 Zalig de vervolgden omwille van de gerechtigheid, want voor hen is het Koninkrijk van de hemelen.

11 Zalig zijn jullie, wanneer zij jullie beschimpen en vervolgen en kwaad van jullie spreken vanwege Mij. 12 Verblijd je en verheug je, want jullie loon is groot in de hemelen; want zo hebben zij de profeten vóór jullie vervolgd.

You may also like

Insluiting

Psalm 139

Inclusie Inclusie betekent ‘insluiting’. Woorden aan het begin van een Bijbelgedeelte komen in ...

Comments are closed.