Getallen

Het getal 7, volheid

Een getal

dat je wel heel vaak in de Bijbel tegenkomt is het getal 7. Soms letterlijk: zo begint de Bijbel met zeven dagen waarin God schept en rust. Het eerste vers van de Bijbel, Genesis 1:1 (In het begin schiep God de hemel en de aarde) heeft in het Hebreeuws zeven woorden. Deze zeven woorden hebben samen 28 (4×7) letters. Van Genesis 1:1 tot en met Genesis 2:3 (bekend als het eerste scheppingsverhaal) komt de naam God 35x (5×7) keer voor.

In het slot van de Bijbel, in het boek Openbaring, horen we dat Johannes alles wat God hem te zien geeft in een boek moet schrijven en dat sturen moet naar zeven gemeenten. Soms ontdek je het zevental of een veelvoud daarvan door een woord te tellen. Zo wordt Jezus in Openbaring 28 maal (= 4 x 7) het Lam genoemd. Dit Lam wordt getekend met zeven horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven Geesten van God (= Heilige Geest).

Nadat het Lam de met zeven zegels verzegelde boekrol uit de hand van de Almachtige heeft aangenomen, geven de engelen, levende wezens en oudsten voor de troon Hem een zevenvoudige lofprijzing:

Het Lam dat geslacht is, is waardig om te ontvangen de macht (1) en rijkdom (2) en wijsheid (3) en kracht (4) en eer (5) en lof (6) en zegening (7).

Nergens geeft de Bijbel een uitleg van de betekenis van dit getal, maar uit het verband waarin het voorkomt, kun je wel aanduiden dat het betekent: volheid.

  Wil je reageren?

  You may also like

  Getallen

  153 vissen

  De vangst van hun leven. Na de opstanding van Jezus gaan de leerlingen ...

  Leave a reply

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  More in Getallen