Intro

Vandaag is dit huis redding geschonken

Verbindingen binnen het Bijbelboek

Er is ontdekt dat de bomen in een bos via hun wortels ondergronds verbonden zijn door middel van schimmeldraden. Bosecoloog Suzanne Simard van de Universiteit van British Columbia ontdekte dit samen met haar collega’s door het observeren van het fel gekleurde, geel-witte netwerk van schimmeldraden in de bosbodem. Haar conclusie is: ‘De grootste bomen ondersteunen de jongere bomen via het schimmelnetwerk. Zonder deze helpende hand zouden de meeste zaailingen het niet halen.’ Evenals deze bomen zijn ook de Bijbelboeken onderling verbonden, door kenmerkende woorden zoals bijvoorbeeld het woord vandaag.  

Twee verhalen verbonden door drie woorden:

In het begin van het evangelie van Lucas zegt de engel bij de geboorte van Jezus tegen de herders (Lucas 2:10,11): ‘Vrees niet, want zie, ik verkondig jullie grote blijdschap die voor heel het volk zal zijn, want vandaag werd voor jullie een redder geboren, die is Christus, de Heer, in de stad van David.’

Ongeveer 30 jaar later Jezus tegen Zacheüs: ‘Vandaag is aan dit huis redding geschonken.’ Nu wordt voor Zacheüs werkelijkheid dat voor hem de Redder is gekomen. Dat werd door de engel eerder al aan de herders voorzegd toen hij zei: ‘Voor jullie is de Redder geboren.’

De engel zei tot de herders: ‘Ik verkondig jullie grote blijdschap‘. Zacheüs ontving Jezus ook met blijdschap.

Bij de geboorte van Jezus is er geen plaats in de herberg. Het Griekse woord voor herberg is ‘kataluma’, afgeleid van het werkwoord kataluoo wat logeren betekent. In het verhaal van Zacheüs lees je dat de mensen morren dat Jezus bij een zondig mens is binnengegaan om er te logeren. Het Grieks heeft hier het werkwoord kataluoo. Door dit woord worden beide verhalen op een prachtige manier aan elkaar verbonden, waardoor het verhaal een nog diepere betekenis krijgt. Waar bij zijn geboorte geen plaats was voor Jezus, is er in het huis van Zacheüs nu wel plaats voor Jezus.

Je kunt via dit woordje vandaag verbinding leggen met nog andere verhalen in het evangelie van Lucas. Zo zegt Jezus tot de misdadiger die naast Hem gekruisigd werd: ‘Ik verzeker je: vandaag nog zul je met Mij in het paradijs zijn (Lucas 23:42).’ Ook voor hem kwam de redding die de engelen bij de geboorte van Jezus al aankondigden .

Met dit woordje vandaag kun je zelfs een verbinding leggen naar het Oude Testament. Laten we maar eens kijken naar het boek Ruth. Verder lezen? Zie ‘De geboorte van de verlosser in het boek Ruth’.

  Wil je reageren?

   

  You may also like

  Intro

  Een voorbeeld

  Woorden uit het begin van een Bijbelgedeelte komen vaak in het slot ervan ...

  Comments are closed.

  More in Intro