Intro

Een voorbeeld

Vijgenboom in Jericho waarvan wordt gezegd dat Zacheüs daar 2000 jaar geleden in geklommen is.

Woorden uit het begin van een Bijbelgedeelte komen vaak in het slot ervan terug. Dit heet inclusie, wat insluiting betekent. Waarom is dit opvallend? Waar duidt dat op? Dit duidt erop dat hier de afronding van het Bijbelverhaal of Bijbelgedeelte plaatsvindt. Als ik dat zie, dan is dat voor mij een aanwijzing dat ik dieper moet graven naar de onderliggende samenhang en verborgen betekenis.

In het verhaal van de tollenaar Zacheüs, die Jezus ontmoet, kwam ik dat bijvoorbeeld tegen. Ik geef de tekst hier weer in een eigen werkvertaling, die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke Griekse tekst blijft. Dan zie je het duidelijkste wat ik bedoel.

En toen Hij binnenkwam, trok Hij door Jericho. 2 En zie, een man met de naam Zacheüs, en deze was een hoofdtollenaar en deze was rijk. 3 En hij zocht te zien wie Jezus is, maar hij was ertoe niet in staat vanwege de menigte, want hij was klein van postuur. 4 En vooruitrennend klom hij in een wilde vijgenboom, opdat hij Hem zou zien, want Hij zou daar voorbijkomen. 5 En toen Hij bij die plaats kwam, zei Jezus, naar boven kijkend, tot hem: ‘Zacheüs, kom haastig naar beneden, want vandaag moet ik in je huis verblijven.’ 6 En hij kwam haastig naar beneden en ontving Hem met blijdschap. 7 En allen die het zagen morden, zeggend: ‘Hij is bij een zondig man binnengegaan om er te logeren.’ 8 Maar Zacheüs ging staan en zei tot de Heer: ‘Zie, de helft van mijn bezit, Heer, geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst, geef ik het viervoudig terug.’ 9 Jezus zei tot hem: ‘Vandaag is voor dit huis redding gekomen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. 10 Want de Mensenzoon is gekomen om wat verloren was te zoeken en te redden (Lucas 19:1-10).’

In deze tekst valt het eerst helemaal niet op, je leest er zo overheen als je er niet met een kleurtje aandacht aan geeft. Maar als je wat langer kijkt valt opeens het woordje deze op. En dat blijkt een bijzondere, diepere betekenis aan de tekst te geven. Het helpt ons om de clou van dit verhaal te vinden. In het begin lezen we hoe de mensen naar Zacheüs keken: ‘deze is hoofdtollenaar, deze was rijk’, maar in het slot lezen we hoe Jezus hem ziet: deze is een zoon van Abraham.

Ook zoeken is een woord in het begin én in het slot. In  het begin lezen we dat Zacheüs zocht Jezus te zien, maar in het slot dat Jezus gekomen is om wat verloren is te zoeken. Zacheüs zocht Jezus, maar Jezus zocht ook hem. Zoeken wat God was kwijtgeraakt, was zelfs het doel van Jezus’ komst.

Verder lezen? Zie ‘Vandaag is dit huis redding geschonken.’

You may also like

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

More in Intro