Doel van Bijbeltextuur:

De bredere en diepere betekenis van een woord, zin of gedeelte uit de Bijbel aan het licht brengen door te zoeken naar verbindingen met andere woorden, zinnen of gedeelten in de Bijbel en eventueel in andere bronnen.

Plan van aanpak:

Zoeken naar:

  1. De structuur van het betreffende Bijbelgedeelte (Griekse tekst)
  2. De betekenis van de betreffende woorden
  3. Plaats van de tekst in het geheel van het Bijbelboek
  4. Verbindingen met naast gelegen Bijbelboeken
  5. Verbindingen met de Oude Griekse tekst van het Oude Testament (Septuaginta)
  6. Verbindingen met de oude Grieks-Romeinse wereld (Nieuwe Testament) of de oude Oosterse wereld (Oude Testament)
  7. Gegevens uit Bijbelcommentaren