Van U is de toekomst

Van U is de toekomst is het jaarthema seizoen 2021-2022 in de Protestantse Kerk in Nederland. Deze woorden zijn ontleend aan een dichterlijke bewerking van het Onze Vader door Huub Oosterhuis. De woorden

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid geeft hij weer met:

Van U is de toekomst

kome wat komt.

(https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/vergaderopening-met-als-thema-van-u-is-de-toekomst/)

Logo Van U is de toekomst

In het logo dat bij dit thema hoort (zie hier rechtsboven) staan twee Griekse letters de alfa (kleine letter: α; hoofdletter A, zie logo) en de omega (kleine letter: T; hoofdletter: Ω, zie logo). Het Griekse alfabet kent twee o’s, de kleine o, in het Grieks: o-micron en de grote o, in het Grieks de o-mega). Maar deze grote o, deze o mega, staat op de plaats waar bij ons de letter z staat, de laatste letter. Deze letters A en Ω in het logo verwijzen naar uitspraken van God, de Almachtige en van Jezus in het boek Openbaring.

Zo lezen we in Openbaring 1:8

‘Ik ben de Alfa en de O(mega)[1], zegt God, de Heer, ‘Die is en die was en die komt, de Almachtige.’

In het slot van Openbaring is de uitspraak van Jezus Christus (22:13):

‘Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, de Oorsprong en het Einddoel.’

Bijzonder dat Hij zich blijkens deze uitspraak één weet met God de Vader: Beide staan aan het begin en aan het einde.

In het logo zien wij ook twee handen: links de onze, zoekend naar houvast, rechts, lager die van God, uitnodigend, ondersteunend, omvattend.

De Vader en de Zoon staan aan het begin en Zij staan aan het einde. Begin en einde zijn in hun hand omsloten. Zo ook in het boek Openbaring. De uitspraak van de Vader staat in het begin, die van de Zoon in het slot van het boek Openbaring. Hoe verschrikkelijk de gebeurtenissen, beschreven in het boek Openbaring. ook zijn, één ding blijft zeker: Van U is de toekomst.


[1] De Griekse tekst heeft: Ik ben de Alfa en de O. De eerste letter Alfa wel voluit geschreven (ἄλφα), de laatste letter Omega alleen als letterteken (ὦ).