Ui

De vrucht van de Geest

Het bekende bijbelgedeelte over de vrucht van de Geest (Galaten 5:22) maakt deel uit van een ui-structuur  waarbij de kern in het midden ...
Insluiting

Psalm 139

Inclusie Inclusie betekent ‘insluiting’. Woorden aan het begin van een Bijbelgedeelte komen in het slot weer terug. Daaraan kun je ook herkennen dat ...
Intro

Een voorbeeld

Woorden uit het begin van een Bijbelgedeelte komen vaak in het slot ervan terug. Dit heet inclusie, wat insluiting betekent. Dit zien we ...

Posts navigation